مسابقات عکاسی برای فروشگاه داران و نمایندگان آلتون در دی ماه ۹۶ برگزار گردید

برای شرکت در این مسابقه [..]