شب یلدا مبارک

🌟 آلتون حرف اول آشپزخانه 🌟
چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شبش را
عاشقانه پیشکش تولد زمستان می کند
دوست من
زمستانت سفید و سلامت
یلدا مبارک…