بازدید فرماندار محترم شهر دماوند و هیئت همراه به مناسبت روز کار و کارگر از کارخانه تولیدی صنعتی الباگاز در اردیبهشت ۱۴۰۰