شناسه کسب و کار سایت برشاپ

صاحب امتیاز :
محمدرضا برومن
کد فروشندگی :
1053
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/۰3/01
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار برشاپ در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
اصفهان-نقش جهان-کوچه بازار منجم(قهوه کاشی ها)-کوچه ساروتقی-پلاک۱۶۲

تلفن:
03132218751
پست الكترونیكی:

borshopir[at]gmail.com

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–

۱۰53

۱۴۰0/۰3/01—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن