شناسه کسب و کار سایت فروشگاه زیتو

صاحب امتیاز :
فرزاد خسروي
کد فروشندگی :
1067
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/10/13
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار فروشگاه زیتو در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
مازندران قائم شهر استان: مازندران، شهرستان : قائم شهر، بخش : مرکزی، شهر: قائم شهر، محله: شهید بهشتی ، کوچه عدالت 5، کوچه عدالت 7، پلاک: 0.0، عامر3، طبقه: همکف،
تلفن:
001142222021
پست الكترونیكی:
zito.shop0[at]gmail.com

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–

۱۰67

۱۴۰0/10/13—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن