شناسه کسب و کار سایت شهر یراق

صاحب امتیاز :
شهر یراق
کد فروشندگی :
1064
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/۰6/28
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار شهر یراق در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
مازندران.شهرستان تنکابن.خیابان فردوسی غربی.ازتقاطع کریم آباد سر بریدگی اول فروشگاه شهر یراق(داتیس)
تلفن:
09117419129
پست الكترونیكی:

khosssravi.amirhosssein[at]gmail.com

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–

۱۰64

۱۴۰0/۰6/28—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن