شناسه کسب و کار سایت کارینوشاپ

صاحب امتیاز :
منا رضائي
کد فروشندگی :
1062
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/۰6/13
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار کارینوشاپ در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
کرج خ مطهری نبش پیروزی
تلفن:
09128720205
پست الكترونیكی:
dp.arkaco[at]gmail.com

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–

۱۰62

۱۴۰0/۰6/13—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن