شناسه کسب و کار سایت لوازم خانگی هیرا

صاحب امتیاز :
بازرگانی عسگری
کد فروشندگی :
1056
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/۰3/16
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار لوازم خانگی هیرا در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
مشهد -خیابان آبکوه 23-آفرین شمالی – ساختمان کیانا -واحد یک و دو

تلفن:
38417911 -38406062

پست الكترونیكی:

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–

1056

۱۴۰1/۰3/16—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن