شناسه کسب و کار سایت هایپردکورز

صاحب امتیاز :
مصطفی علیجانپور

کد فروشندگی :
1054
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/۰3/01
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار هایپردکورز در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
اصفهان بلوار ایمان خیابان گل رز ساختمان گلبرگ واحد یک

تلفن:
03134623329
پست الكترونیكی:
hyperdecors.ir[at]gmail.com

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–

۱۰54

۱۴۰0/۰3/01—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن