شناسنامه کسب و کار ‘هشت’

صاحب امتیاز :
مجید مردانی ابدال آبادی
کد فروشندگی :
۱۰52
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/02/18
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار هشت در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
مشهد-خیابان امام رضا-سرای بلور
تلفن:
05138407322
پست الكترونیكی:
info[at]hasht.store

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–1052۱۴۰1/02/18—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن