طرز تهیه استیک

طزر تهیه استیک با فرهای سری 900

(V901 ,V901W,V901S)

آموزش تنظیمات فرهای سری 900
دانلود فیلم
بازگشت به بالا