فرهای سری 900

آموزش پخت غذا و درست کردن شیرینی + تنظیمات فر های سری 900 (V901 ,V901W,V901S)

فرهای سری 400 قدیم

آموزش پخت غذا و درست کردن شیرینی + تنظیمات فر های سری 400 قدیم (V401,V401W,V401S,V403,V404)

فرهای سری 400 جدید

آموزش تنظیمات فر های سری 400 جدید (V402,V402W,V402S,V403N,V404N)

فرهای سری 305

آموزش کلیه تنظیمات فرهای سری 305

(V305)

فرهای سری 300 جدید

آموزش پخت غذا و درست کردن شیرینی + تنظیمات فر های سری 300 جدید

(V303,V303W,V303S,V302N,V304N)

آموزش سری 300 قدیم

آموزش پخت غذا و درست کردن شیرینی + تنظیمات فر های سری 300 قدیم

(V304,V301,V301W,V301S,V302)

فرهای سری 200

آموزش تنظیمات فرهای سری 202 (V202,V202S,V202W)

آموزش طبخ برای کلیه فر ها

آموزش پخت کیک اسفنجی برای تمام مدلهای فر آلتون

بازگشت به بالا