آموزش تنظیمات فرهای سری 400 قدیم

آموزش تنظیمات فر های سری 400 قدیم

(V401,V401W,V401S,V403,V404)

طرز تهیه غذا و شیرینی با فرهای سری 400 قدیم

آموزش پخت غذا و درست کردن شرینی

با فر های سری 400 قدیم(V401,V401W,V401S,V403,V404)

بازگشت به بالا