خـوردن غـذاهای بخـارپزِ بـدون چـربـی یعـنی دریافــت کالری کمتر و دریافت کالـری کمتر یعـنی کنتـرل میزان  کلسترول. با بخارپـــز کردن سبزیجــات و پروتئیــن ها مــــزه، رنگ و بافـت آن‌ها تا حد امکـان حفظ می‌شـود البته، در کنار بافـت و رنگ سبزیجات، حداکثرمیزان مواد مغـذی موجود درآن‌ها را هـم دریافت می‌کنیـد

بهـره گیـری از پکیـج بخـارپـز بـه شـما امکــان می دهد در فرهای آلـتــون انـواع مـواد غذایی را با حـفـظ بافت .و ویتامینها و پروتئینها کاملا بخار پز نمایید.

ویدئو آموزش استفاده از
بــخارپــز فـر V500

     فرهای دارای بخارپز 

2
1

خـوردن غـذاهای بخـارپزِ بـدون چـربـی یعـنی دریافــت کالری کمتر و دریافت کالـری کمتر یعـنی کنتـرل میزان کلسترول. با بخارپـــز کردن سبزیجــات و پروتئیــن ها مــــزه، رنگ و بافـت آن‌ها تا حد امکـان حفظ می‌شـود البته، در کنار بافـت و رنگ سبزیجات، حداکثرمیزان مواد مغـذی موجود درآن‌ها را هـم دریافت می‌کنیـد بهـره گیـری از پکیـج بخـارپـز بـه شـما امکــان می دهد در فرهای آلـتــون انـواع مـواد غذایی را با حـفـظ بافت .و ویتامینها و پروتئینها کاملا بخار پز نمایید.

     فرهای دارای بخارپز

Main Menu x