آموزش پخت نان بربری کره ای با فرهای سری ۴۰۰جدید (V401,V401W,V401S,V403,V404)

آموزش درست کردن نان روگن با فرهای سری ۴۰۰جدید (V401,V401W,V401S,V403,V404)

آموزش پخت شیرینی رولت با فرهای سری 400 جدید (V402,V402W,V402S,V403N,V404N)

آموزش درست کردن کیک خامه ای شکلاتی با فرهای سری 400 جدید (V402,V402W,V402S,V403N,V404N)

خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن