بازدید فرماندار محترم شهر دماوند از کارخانه الباگاز اردیبهشت 1400

بازدید فرماندار محترم شهر دماوند و هیئت همراه به مناسبت روز کار و کارگر از کارخانه تولیدی صنعتی الباگاز در اردیبهشت ۱۴۰۰