شناسه کسب و کار سایت  ایرانیک کالا

صاحب امتیاز :
 ایرانیک کالا
کد فروشندگی :
1055
تاریخ اعطا :
۱۴۰1/۰6/07
تاریخ اعتبار :
معتبر تا تاریخ ۱۴۰2/۰۱/01

سوابق عملكرد كسب و كار

کسب و کار ایرانیک کالا در وبسایت آلتون هوم شناسایی شده و دارای نماد اعتماد می باشد و سوابق عملکرد کسب و کار به شرح ذیل است:

اطلاعات تماس

آدرس:
 تهران، خیابان پاسداران، ميدان بني هاشم، ساختمان جاويدان، واحد١جنوبي
تلفن:
 021٢٢٣١٦٩2٧-٠٢١٢٢٣١٦٩٩٢

پست الكترونیكی:
  Maghari_alireza@yahoo.com

خدمات و مجوزهای کسب و کار

فعالیت مجاز کسب و کار به شرح جدول ذیل می باشد.لطفا در صورت مشاهده مغایرت فعالیت کسب و کار مذکور با لیست زیر گزارش خود را از بخش “گزارش تخلف”ارسال نمایید.

#عنوان خدمتصادر کننده مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتباروضعیت
۱فروشنده محصولات آلتون—–

۱۰55

۱۴۰0/۰6/07—–اظهار شده
 
خانهدسته بندی هاعلاقه مندی هاآموزش
جستجو کردن