نمایشگاه تبریز
۲ بهمن ۱۳۹۵
نمایشگاه گیلان
۲ بهمن ۱۳۹۵

نمایشگاه تهران

۲۹ دی ۱۳۹۷

گالری تصاویر آیدیران 97

 
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

آیدیران آلتون