مسابقه طعمگردی آلتون
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
آیدیران 96
۲۹ فروردین ۱۳۹۷

یکصد برند برتر ملی در سال 1395

آلتون برند برتر و ارزش آفرین ملی همایش یکصد برند برتر ملی در سال 1395.
این مراسم در سالن همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار گردید و برند آلتون به عنوان یکی از برندهای برتر و ارزش آفرین ملی در سال 1395 انتخاب گردید.