شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
یکصد برند برتر ملی در سال 1395
۲۹ فروردین ۱۳۹۷

مسابقه طعمگردی آلتون

مسابقه طعمگردی آلتون، چالش آشپزی غذاهای اصیل و سنتی ایران در صفحه اینستاگرام آلتون برگزار شد.
این مسابقه چالشی برای زنده کردن غذاهای محلی فراموش شده بود، تا بتوانیم فرهنگ تغذیه محلی را در سطح ملی اشاعه دهیم.
بیش از 140 نفر در مسابقه آشپزی طعمگردی شرکت کردند و به پنج نفر از عزیزانی که مشارکتشان بیشترین امتیاز را کسب کرده بود، ربع سکه بهار آزادی اهدا شد.