شرکت الباگاز در مسابقات طراحی محصول آیدیران با ارائه دو محصول اجاق گاز دوفر T1 و محصول اجاق گاز توکار G514 ، موفق به دریافت دو لوح زرین از این مسابقات گردید.

 

 

پیام بگذارید