فرم استخدام

مشخصات عمومی
نام پدر :
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید
نام خانوادگی :
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام :
لطفا نام خود را وارد نمایید
کد ملی :
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
محل صدور :
لطفا محل صدور خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه :
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
مدت سابقه (بر حسب ماه) :
فیلد مورد نیاز است!
شماره بیمه :
لطفا شماره بیمه خود را وارد نمایید
جنسیت :
 • جنسیت خود را مشخص نمایید
 • آقا
 • خانم
لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید
تاریخ تولد :
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
تعداد افراد تحت تکفل :
-
+
فیلد مورد نیاز است!
تعداد فرزند :
-
+
فیلد مورد نیاز است!
وضعیت تاهل :
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص کنید
توضیحات معافیت :
لطفا توضیحات معافیت را وارد کنید
وضعیت نطام وظیفه :
لطفا وضعیت نظام وظیفه را مشخص کنید
گروه خونی :
فیلد مورد نیاز است!
نوع معافیت :
لطفا نوع معافیت خود را مشخص کنید
تاریخ اخذ پایان خدمت :
لطفا تاریخ اخذ پایان خدمت را وارد کنید
مدت خدمت :
لطفا مدت خدمت را وارد کنید
ایمیل :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
شماره تلفن همراه :
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید
شماره تماس ثایت :
لطفا شماره تماس ثایتدخود را وارد کنید
کد پستی :
فیلد مورد نیاز است!
آدرس :
لطفا آدرس خود را وارد نمایید
شهر :
لطفا شهر محل زندگی را وارد نمایید
مشخصات بستگان درجه یک

سایر توضیحاتشغلتحصیلاتشماره تماسنام و نام خانوادگینسبت


فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سوابق شغلی

علت قطع همکاریشماره تماسآخرین حقوق دریافتیتاریخ پایاان کارتاریخ شروع کارعنوان شغلیتعداد کارکناننام سازمان


فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
لطفا توضیح دهید :
فیلد مورد نیاز است!
آیا در حال حاضر مشغول کار دیگری (به صورت پاره وقت یا تمام وقت ) هستید:
فیلد مورد نیاز است!
سوابق تحصیلی

سایر توضیحاتمعدلتاریخ اخذ مدرکمحصل تحصیلرشته / گرایش تحصیلیمقطع تحصیلی


فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
 • مقطع تحصیلی
 • دیپلم
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
فیلد مورد نیاز است!
لطفا توضیح دهید :
فیلد مورد نیاز است!
آیا همچنان مشغول به تحصیل هستید :
فیلد مورد نیاز است!
آشنایی با نرم افزار

مدرکمیزان تسلطعنوان نرم افزار


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
فیلد مورد نیاز است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
آشنایی با زبان های خارجه

مدرکسطح درکسطح نگارشسطح مکالمهزبان


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
فیلد مورد نیاز است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
فیلد مورد نیاز است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
فیلد مورد نیاز است!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
فیلد مورد نیاز است!
 • انتخاب کنید
 • استامبلی
 • انگلیسی
 • روسی
 • عربی
فیلد مورد نیاز است!
سوابق آموزشی

مدرکمحل برگزاریمدت دورهعنوان دوره


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سوابق علمی پژوهشی

توضیحاتعنوان


فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
سایر
نوع بیماری :
فیلد مورد نیاز است!
آیا سابقه بیماری خاصی داشته اید :
فیلد مورد نیاز است!
آیا در صورت لزوم امکان اضافه کاری ، شب کاری و ماموریت به شهرستان ها را دارید :(لطفا انتخاب کنید)
فیلد مورد نیاز است!
توضیحات سابقه کیفری :
فیلد مورد نیاز است!
آیا تا کنون سابقه کیفری داشته اید :
فیلد مورد نیاز است!
از چه تاریخی آماده همکاری با سازمان میباشید :
فیلد مورد نیاز است!
توضیحات منع استخدامی :
فیلد مورد نیاز است!
آیا منع استخدامی دارید :
فیلد مورد نیاز است!
حقوق و مزایای درخواستی (به ریال ) :
فیلد مورد نیاز است!
خود را برای کدام مشاغل مناسب میدانید ، لطفا به ترتیب وارد نمایید:
ارسال رزومه :
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
فیلد مورد نیاز است!
فیلد مورد نیاز است!
لطفا تایید نمایید
بازگشت به بالا