جستجو

فرم استخدام

مشخصات عمومی
نام پدر :
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید
نام خانوادگی :
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید
نام :
لطفا نام خود را وارد نمایید
کد ملی :
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید
محل صدور :
لطفا محل صدور خود را وارد نمایید
شماره شناسنامه :
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید
مدت سابقه (بر حسب ماه) :
Field is required!
شماره بیمه :
لطفا شماره بیمه خود را وارد نمایید
جنسیت :
 • جنسیت خود را مشخص نمایید
 • آقا
 • خانم
لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید
تاریخ تولد :
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید
تعداد افراد تحت تکفل :
-
+
Field is required!
تعداد فرزند :
-
+
Field is required!
وضعیت تاهل :
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص کنید
توضیحات معافیت :
لطفا توضیحات معافیت را وارد کنید
وضعیت نطام وظیفه :
لطفا وضعیت نظام وظیفه را مشخص کنید
گروه خونی :
Field is required!
نوع معافیت :
لطفا نوع معافیت خود را مشخص کنید
تاریخ اخذ پایان خدمت :
لطفا تاریخ اخذ پایان خدمت را وارد کنید
مدت خدمت :
لطفا مدت خدمت را وارد کنید
ایمیل :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
شماره تلفن همراه :
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید
شماره تماس ثایت :
لطفا شماره تماس ثایتدخود را وارد کنید
کد پستی :
Field is required!
آدرس :
لطفا آدرس خود را وارد نمایید
شهر :
لطفا شهر محل زندگی را وارد نمایید
مشخصات بستگان درجه یک

سایر توضیحاتشغلتحصیلاتشماره تماسنام و نام خانوادگینسبت


Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
سوابق شغلی

علت قطع همکاریشماره تماسآخرین حقوق دریافتیتاریخ پایاان کارتاریخ شروع کارعنوان شغلیتعداد کارکناننام سازمان


Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
لطفا توضیح دهید :
Field is required!
آیا در حال حاضر مشغول کار دیگری (به صورت پاره وقت یا تمام وقت ) هستید:
Field is required!
سوابق تحصیلی

سایر توضیحاتمعدلتاریخ اخذ مدرکمحصل تحصیلرشته / گرایش تحصیلیمقطع تحصیلی


Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
 • مقطع تحصیلی
 • دیپلم
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
Field is required!
لطفا توضیح دهید :
Field is required!
آیا همچنان مشغول به تحصیل هستید :
Field is required!
آشنایی با نرم افزار

مدرکمیزان تسلطعنوان نرم افزار


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
Field is required!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
Field is required!
Field is required!
آشنایی با زبان های خارجه

مدرکسطح درکسطح نگارشسطح مکالمهزبان


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
Field is required!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
Field is required!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
Field is required!
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
Field is required!
 • انتخاب کنید
 • استامبلی
 • انگلیسی
 • روسی
 • عربی
Field is required!
سوابق آموزشی

مدرکمحل برگزاریمدت دورهعنوان دوره


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
سوابق علمی پژوهشی

توضیحاتعنوان


Field is required!
Field is required!
سایر
نوع بیماری :
Field is required!
آیا سابقه بیماری خاصی داشته اید :
Field is required!
آیا در صورت لزوم امکان اضافه کاری ، شب کاری و ماموریت به شهرستان ها را دارید :(لطفا انتخاب کنید)
Field is required!
توضیحات سابقه کیفری :
Field is required!
آیا تا کنون سابقه کیفری داشته اید :
Field is required!
از چه تاریخی آماده همکاری با سازمان میباشید :
Field is required!
توضیحات منع استخدامی :
Field is required!
آیا منع استخدامی دارید :
Field is required!
حقوق و مزایای درخواستی (به ریال ) :
Field is required!
خود را برای کدام مشاغل مناسب میدانید ، لطفا به ترتیب وارد نمایید:
ارسال رزومه :
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
Field is required!
Field is required!
لطفا تایید نمایید
بازگشت به بالا