جستجو

فرم استخدام

مشخصات عمومی
نام پدر :
نام خانوادگی :
نام :
کد ملی :
محل صدور :
شماره شناسنامه :
مدت سابقه (بر حسب ماه) :
شماره بیمه :
جنسیت :
 • جنسیت خود را مشخص نمایید
 • آقا
 • خانم
تاریخ تولد :
تعداد افراد تحت تکفل :
-
+
تعداد فرزند :
-
+
وضعیت تاهل :
توضیحات معافیت :
وضعیت نطام وظیفه :
گروه خونی :
نوع معافیت :
تاریخ اخذ پایان خدمت :
مدت خدمت :
ایمیل :
شماره تلفن همراه :
شماره تماس ثایت :
کد پستی :
آدرس :
شهر :
مشخصات بستگان درجه یک

سایر توضیحاتشغلتحصیلاتشماره تماسنام و نام خانوادگینسبت


سوابق شغلی

علت قطع همکاریشماره تماسآخرین حقوق دریافتیتاریخ پایاان کارتاریخ شروع کارعنوان شغلیتعداد کارکناننام سازمان


لطفا توضیح دهید :
آیا در حال حاضر مشغول کار دیگری (به صورت پاره وقت یا تمام وقت ) هستید:
سوابق تحصیلی

سایر توضیحاتمعدلتاریخ اخذ مدرکمحصل تحصیلرشته / گرایش تحصیلیمقطع تحصیلی


 • مقطع تحصیلی
 • دیپلم
 • کاردانی
 • کارشناسی
 • کارشناسی ارشد
 • دکتری
لطفا توضیح دهید :
آیا همچنان مشغول به تحصیل هستید :
آشنایی با نرم افزار

مدرکمیزان تسلطعنوان نرم افزار


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
آشنایی با زبان های خارجه

مدرکسطح درکسطح نگارشسطح مکالمهزبان


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
 • انتخاب کنید
 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
 • انتخاب کنید
 • استامبلی
 • انگلیسی
 • روسی
 • عربی
سوابق آموزشی

مدرکمحل برگزاریمدت دورهعنوان دوره


 • انتخاب کنید
 • دارم
 • ندارم
سوابق علمی پژوهشی

توضیحاتعنوان


سایر
نوع بیماری :
آیا سابقه بیماری خاصی داشته اید :
آیا در صورت لزوم امکان اضافه کاری ، شب کاری و ماموریت به شهرستان ها را دارید :(لطفا انتخاب کنید)
توضیحات سابقه کیفری :
آیا تا کنون سابقه کیفری داشته اید :
از چه تاریخی آماده همکاری با سازمان میباشید :
توضیحات منع استخدامی :
آیا منع استخدامی دارید :
حقوق و مزایای درخواستی (به ریال ) :
خود را برای کدام مشاغل مناسب میدانید ، لطفا به ترتیب وارد نمایید:
ارسال رزومه :
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
لطفا رزومه خود را به صورت فایل pdf در حجم 1مگابایت ارسال نمایید
بازگشت به بالا