آیا تماس با واحد خدمات به راحتی انجام گرفت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین از قبل ، زمان مراجعه را با شما هماهنگ کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین در زمان هماهنگ شده مراجعه کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین خود را معرفی نمود و کارت شتاسایی ارائه کرد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین لباس فرم پاکیزه و مرتب بر تن داشت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تست و آزمایش پس از تعمیر توسط تکنسین انجام گرفت؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا برخورد تکنسین مودبانه بود؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین علل به وجود آمدن ایراد و نحوه رفع آن را توضیح دادند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا بابت انجام تعمیر هزینه ای پرداخت کردید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
این هزینه بابت چه بود ؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا تکنسین پس از تعمیر ، فاکتور ارائه داده و جزئیات را توضیح دادند؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
با توجه به خدماتی که از الباگاز دریافت نموده اید (از زمان تماس تا ارائه خدمت)، از نمره 0 تا 10 چه نمره ای را در نظر میگیرید؟
-
+
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
بازگشت به بالا