دنبال کردن :

جستجو

مشخصات متقاضی عاملیت فروش

شماره شناسنامه/ شماره ثبت:
Field is required!
تاریخ تولد/ تاریخ ثبت:
Field is required!
نام و نام خانوادگی/ نام شرکت:
Field is required!
متقاضی عاملیت فروش:
Field is required!
کد ملی/ شناسه ملی:
Field is required!
کد اقتصادی:
Field is required!
سابقه کار:
Field is required!
شماره جواز کسب:
Field is required!
نوع پروانه کسب:
Field is required!
کد پستی:
Field is required!
شهر:
Field is required!
شهرستان:
Field is required!
استان:
Field is required!
آدرس محل سکونت/ دفتر:
Field is required!
نوع مالکیت :
Field is required!
شماره همراه:
Field is required!
تلفن :
Field is required!

مشخصات فروشگاه

تاریخ تاسیس:
Field is required!
مسئول فروش:
Field is required!
نام مالک:
Field is required!
نام فروشگاه:
Field is required!
متراژ:
Field is required!
کد پستی:
Field is required!
تلفن/ فکس:
Field is required!
آدرس فروشگاه :
Field is required!
وبسایت :
Field is required!
ایمیل:
Field is required!
وضعیت مالکیت:
Field is required!
توضیحات:
Field is required!

مشخصات انبار

متراژ:
Field is required!
نوع مالکیت:
Field is required!
کد پستی:
Field is required!
تلفن/ فکس:
Field is required!
آدرس انبار :
Field is required!

سوابق همکاری با شرکت ها

توضیحات
Field is required!
متوسط حجم خرید ماهانه
Field is required!
مدت زمان همکاری
Field is required!
برند
Field is required!
نام شرکت/ شخص
Field is required!

سایر

در چه صنفی فعالیت دارید؟
Field is required!
در چه محلی فعالیت دارید؟
Field is required!
تمرکز اصلی شما جهت فروش کدامیک از محصولات شرکت می باشد؟
Field is required!
پیش بینی مبلغ کارکرد سالیانه:
Field is required!
در چه سطحی مایل به همکاری با شرکت هستید؟
Field is required!
آپلود عکس 3 * 4
حجم آپلود 100کیلوبایت
jpg|jpeg|png|gif
لطفا تصویر را رسال نمایید
در صورت همکاری با شرکت، حداقل میزان خرید شما چقدر خواهد بود؟
Field is required!
كليه موارد مندرج در اين فرم را تاييد نموده و به شركت اجازه ميدهم در صورت اثبات عدم صحت مندرجات اين فرم، کتمان یا ارائه مطالب خلاف واقع، هر زمان كه مختار باشد نسبت به خاتمه همکاری با اينجانب اقدام یا در نحوه همکاری تجدید نظر نمايد. ضمنا آگاهم كه با تكميل اين درخواست شركت ملزم به همکاری با اينجانب نمي‏باشد.
Field is required!
بازگشت به بالا