مشخصات متقاضی عاملیت فروش

شماره شناسنامه/ شماره ثبت:
فیلد مورد نیاز است!
تاریخ تولد/ تاریخ ثبت:
فیلد مورد نیاز است!
نام و نام خانوادگی/ نام شرکت:
فیلد مورد نیاز است!
متقاضی عاملیت فروش:
فیلد مورد نیاز است!
کد ملی/ شناسه ملی:
فیلد مورد نیاز است!
کد اقتصادی:
فیلد مورد نیاز است!
سابقه کار:
فیلد مورد نیاز است!
شماره جواز کسب:
فیلد مورد نیاز است!
نوع پروانه کسب:
فیلد مورد نیاز است!
کد پستی:
فیلد مورد نیاز است!
شهر:
فیلد مورد نیاز است!
شهرستان:
فیلد مورد نیاز است!
استان:
فیلد مورد نیاز است!
آدرس محل سکونت/ دفتر:
فیلد مورد نیاز است!
نوع مالکیت :
فیلد مورد نیاز است!
شماره همراه:
فیلد مورد نیاز است!
تلفن :
فیلد مورد نیاز است!

مشخصات فروشگاه

تاریخ تاسیس:
فیلد مورد نیاز است!
مسئول فروش:
فیلد مورد نیاز است!
نام مالک:
فیلد مورد نیاز است!
نام فروشگاه:
فیلد مورد نیاز است!
متراژ:
فیلد مورد نیاز است!
کد پستی:
فیلد مورد نیاز است!
تلفن/ فکس:
فیلد مورد نیاز است!
آدرس فروشگاه :
فیلد مورد نیاز است!
وبسایت :
فیلد مورد نیاز است!
ایمیل:
فیلد مورد نیاز است!
وضعیت مالکیت:
فیلد مورد نیاز است!
توضیحات:
فیلد مورد نیاز است!

مشخصات انبار

متراژ:
فیلد مورد نیاز است!
نوع مالکیت:
فیلد مورد نیاز است!
کد پستی:
فیلد مورد نیاز است!
تلفن/ فکس:
فیلد مورد نیاز است!
آدرس انبار :
فیلد مورد نیاز است!

سوابق همکاری با شرکت ها

توضیحات
فیلد مورد نیاز است!
متوسط حجم خرید ماهانه
فیلد مورد نیاز است!
مدت زمان همکاری
فیلد مورد نیاز است!
برند
فیلد مورد نیاز است!
نام شرکت/ شخص
فیلد مورد نیاز است!

سایر

در چه صنفی فعالیت دارید؟
فیلد مورد نیاز است!
در چه محلی فعالیت دارید؟
فیلد مورد نیاز است!
تمرکز اصلی شما جهت فروش کدامیک از محصولات شرکت می باشد؟
فیلد مورد نیاز است!
پیش بینی مبلغ کارکرد سالیانه:
فیلد مورد نیاز است!
در چه سطحی مایل به همکاری با شرکت هستید؟
فیلد مورد نیاز است!
آپلود عکس 3 * 4
حجم آپلود 100کیلوبایت
jpg|jpeg|png|gif
لطفا تصویر را رسال نمایید
در صورت همکاری با شرکت، حداقل میزان خرید شما چقدر خواهد بود؟
فیلد مورد نیاز است!
كليه موارد مندرج در اين فرم را تاييد نموده و به شركت اجازه ميدهم در صورت اثبات عدم صحت مندرجات اين فرم، کتمان یا ارائه مطالب خلاف واقع، هر زمان كه مختار باشد نسبت به خاتمه همکاری با اينجانب اقدام یا در نحوه همکاری تجدید نظر نمايد. ضمنا آگاهم كه با تكميل اين درخواست شركت ملزم به همکاری با اينجانب نمي‏باشد.
فیلد مورد نیاز است!
بازگشت به بالا